Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-32553/07 , Stran 1443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/13467 z dne 27. 11. 2007 pod št. vložka 1/48484/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2347717 Firma: MESOJEDEC IN PARTNERJI d.o.o., Ljubljana Skrajšana firma: MESOJEDEC in partnerji d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Vodovodna cesta 92A, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: KONTREC DEJAN, Hrenova ulica 17, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 18. 10. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KONTREC DEJAN, Hrenova ulica 17, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 18. 10. 2007.

AAA Zlata odličnost