Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-27075/07 , Stran 1443
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01598 z dne 28. 9. 2007 pod št. vložka 1/07974/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2333317 Firma: EKORAB INVEST gradbeništvo in trgovina d.o.o. Skrajšana firma: EKORAB INVEST d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Obala 144, 6320 PORTOROŽ Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: LLUKA EKREM, F. Agani 16, PEČ, KOSOVO, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 6. 9. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LLUKA EKREM, F. Agani 16, PEČ, KOSOVO, imenovanje: 6. 9. 2007.

AAA Zlata odličnost