Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

SV 279/2008 Ob-2483/08 , Stran 806
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 279/2008 z dne 14. 2. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 18, identifikacijska številka posameznega dela stavbe 0716-1965-018, stanovanjska raba v izmeri 82,58 m2 (stanovanje številka 18, ki leži v III. nadstropju, 4. etaža in mansardi, 5. etaža, v izmeri 72,61 m2, odprt balkon v izmeri 3,55 m2, podstrešje v izmeri 4,12 m2 in kletna shramba v pritličju, 1. etaža v izmeri 2,30 m2), pripisanem pri podvložku številka __/19, katastrska občina Rače, ki leži v stanovanjskem objektu Ljubljanska cesta 20 A, zgrajenem na parceli številka 2538/8, katastrska občina Rače, ki je last zastaviteljev Knehtl Marka, EMŠO 1908974500731, stanujočega Maribor, Ob gozdu 014 in Mojce Knehtl, EMŠO 0702977505687, stanujoče Maribor, Ob gozdu 014, za vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 2. 2008, sklenjene s prodajalcem Sortima d.o.o., Maribor, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Knehtl Marku, EMŠO 1908974500731, stanujočem Maribor, Ob gozdu 014 in napram dolžnici Mojci Knehtl, EMŠO 0702977505687, stanujoči Maribor, Ob gozdu 014, v višini 166.400,00 CHF s pripadki oziroma v evro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 1. 2038.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti