Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Ob-2338/08 , Stran 788
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB 2, 33/07), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske smeri, – najmanj sedem let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državljanstvo Republike Slovenije, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Od kandidata se pričakuje tudi, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja za katerega kandidira in poznavanje upravnega poslovanja. Delovno področje: – vodenje občinske uprave, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanje z drugimi organi, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave, – opravljanje oziroma zagotavljanje opravljanja najzahtevnejših strokovnih in drugih nalog občinske uprave, – vodenje in odločanje o najzahtevnejših upravnih postopkih, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – in samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: – krajši življenjepis ter navedbo morebitnih drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil poleg formalne izobrazbe, – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata glede državnega izpita iz javne uprave, – izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tabor pridobitev podatkov iz 6. 7. in 8. alinee iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Tabor, na naslovu Tabor 21, 3304 Tabor. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 03/705-72-20 pri Saši Zidanšek Obreza.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti