Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

Št. 32201-0001-2008/1 Ob-2364/08 , Stran 782
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2008 predvideno 10.400,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. 3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na področju turizma na območju Občine Vojnik, njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti: – ohranjanje kulturne in naravne dediščine, – urejanje in varstvo okolja, – organiziranje in usklajevanje prireditev, – izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, – izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma, – projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij. 4. Rok za prijavo na javni razpis Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: – izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na internetni strani Občine Vojnik www.vojnik.si, – dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik, – da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu o zavodih, – vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2007, – vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2008, ki ga je sprejel pristojni organ, – dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom oziroma številom članov. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do vključno petka, 15. marca 2008 do 12. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma« na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07). 6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na tel. 03/780-06-47 ali 051/315-841 (Petra Pehar Žgajner).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti