Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 45/08 Ob-1552/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št. SV-45/08 z dne 22. 1. 2008, je bilo stanovanje v izmeri 34,96 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe Partizanska 15, Slovenska Bistrica, k.o. Slovenska Bistrica, v lasti Mandl Stanislave do celote, na podlagi darilne pogodbe o darovanju stanovanja z dne 15. 12. 1992, zastavljeno v korist upnika Hypo Leasinng d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 5834163, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10.020,00 EUR s pripadki.