Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 31/08 Ob-1253/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 31/08, DK 1/08 z dne 17. 1. 2008, je bilo enosobno stanovanje št. 54 v skupni izmeri 48,10 m2, v 10. nadstropju, v stanovanjski stolpnici C-2 na naslovu Ulica Matije Tomca 1, Domžale, ki stoji na parc. št. 3894, 3898 in 3899, vse k.o. Domžale, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnim zemljišču večstanovanjske stavbe ter last zastavne dolžnice Novak Špele do celote, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR s pp.