Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 32/08 Ob-1252/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 32/08, DK 2/08 z dne 17. 1. 2008, je bilo trisobno stanovanje št. 19 v izmeri 76,54 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Miklošičeva 2b v Domžalah, ki stoji na parc. št. 4024, k.o. Domžale, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnim zemljišču večstanovanjske stavbe ter last zastavne dolžnice Visenjak Gabrijele do 1 in zastavnega dolžnika Popelar Primoža do 1, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, EMŠO 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 119.000,00 CHF s pp.