Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 14/08 Ob-1251/08 , Stran 368
Na podlagi notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 14/08 z dne 22. 1. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 20 v skupni izmeri 59,68 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta 1. maja 26 B, 4270 Jesenice, stoječe na parcelah št. 802/8, 802/9, 804/14, 804/7 in 806/2, k.o. Jesenice, last kreditojemalca Milovana Višića ter kreditojemalke Nade Macura, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2006, sklenjene s Špelo Koselj in Ivanom Kosljem, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 88.810,00 CHF, s pripadki.