Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 15/08 Ob-1250/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 15/08 z dne 18. 1. 2008, je bilo stanovanje št. 57, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc. št. 474, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 77,78 m2, last zastaviteljev Huseina Terzića in Mufide Terzić, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št. ISP 101/93-O o prodaji stanovanja z dne 24. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠO 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki.