Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 64/2008 Ob-1249/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 64/2008 z dne 16. 1. 2008, je stanovanje z oznako 3-C v izmeri 66,52 m2, etaža 4,1 – identifikacijska št. dela stavbe 0659/1363/12, v stavbi v Mariboru, Žitna 12, – parc. št. 1109/1, 1109/2, 1109/14, 1109/16, 1109/19 in 1109/24, k.o. Tabor, last Čertalič Bojana, stan. Pekre, Begova ulica 51, na temelju pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z dne 24. 12. 2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR s pp.