Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

SV 17/2008 Ob-1248/08 , Stran 368
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-17/2008 z dne 21. 1. 2008, je bilo enoinpolsobno stanovanje številka 1, v pritličju večstanovanjskega objekta št. 10221 v Novem mestu, Žlebej 9, stoječ na parc. št. 237/1, k.o., Novo mesto, v skupni izmeri 38,90 m2, last kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja Matjaža Mišmaša, rojenega 6. 7. 1980, stanujočega Ob Težki vodi 69, 8000 Novo mesto, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 11. 2007, zastavljeno v korist upnice banke UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 82.645,00 CHF, s pripadki.