Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 9 Ob-852/08 , Stran 356
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Oddelek za kadrovsko pravne zadeve razpisuje delovno mesto: vodja območne enote Kočevje. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – univerzitetna izobrazba gozdarske smeri (zaželen magisterij), – opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku, – znanje enega svetovnega jezika, – pet let delovnih izkušenj, – izpit za voznika B kategorije, – organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost. Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome), – potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona o upravnem postopku ali spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu po Pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Ur. l. RS, št. 70/98); – ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah), – fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije. Vodjo območne enote Kočevje bo imenoval direktor po predhodnem mnenju Sveta območne enote Kočevje, za dobo štirih let in je lahko po končanem mandatu ponovno imenovan. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »prijava na javni razpis za delovno mesto vodja OE Kočevje«.