Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Ob-667/08 , Stran 355
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., skupščina družbe razpisuje prosto delovno mesto direktorja družbe s 4-letnim mandatom. Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidirajo osebe, ki poleg v nadaljevanju navedenih zakonskih pogojev: neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe: – ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora, – ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi; izpolnjujejo tudi naslednje pogoje: – da imajo najmanj višješolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri, – da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, – da imajo sposobnost vodenja, – da imajo državljanstvo Republike Slovenije. Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako »skupščina – za razpis«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.