Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Ob-664/08 , Stran 331
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih neprofitnih organizacij, zavodov ter društev, ki imajo sedež na območju Občine Vipava oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za občane Občine Vipava. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vipava v proračunu za leto 2008 zagotovljenih: – 10.800,00 EUR za humanitarne in invalidske programe, – 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15. leta starosti). Sofinancirajo se: – programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov, – programi skupin za samopomoč, – letovanje otrok. Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov: – dobrodelne organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, – invalidske organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene na značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov, – druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: – izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis – lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan med 8. in 14. uro), – dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vipava oziroma da izvajajo program tudi za občane Občine Vipava, – poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2007, – program dela in finančni načrt za leto 2008, – dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, seznam članov z območja Občine Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar to zahteva varstvo osebnih podatkov), –  podatke o višini članarine. Merila za dodelitev sredstev so: – kvaliteta in zahtevnost programov, – število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava. Rok za predložitev prijav je 20 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za humanitarne in invalidske programe in letovanje otrok« na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po izteku razpisa.