Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

Št. 410-0003/2008-2 Ob-663/08 , Stran 331
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 12.519,00 EUR. 2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: – turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti, – druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov, – druga društva, ki niso registrirana kot turistična društva, vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov. 3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: – imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Divača, – so organizirani v skladu z Zakonom o društvih v Republiki Sloveniji. 4. Iz proračuna Občine Divača se po tem razpisu sofinancirajo: turistične prireditve, ki so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot izključno kulturne, športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 2. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev. 5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/731-09-37. 6. Dostava vlog Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača – leto 2008« osebno ali po pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu.