Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-13/08 , Stran 253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00171 z dne 11. 1. 2008 pod št. vložka 1/39748/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1945238 Firma: TRGOVEC, spletni nakupovalni center, d.o.o. Skrajšana firma: TRGOVEC d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Vodnikova cesta 172, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 3.000.000 SIT Ustanovitelji: BEST IP SOLUTIONS LIMITED., 30 Borough Stree. London SE11XU, UNITED KINGDOM, osnovni vložek: 3.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BRADVICA BRANKO, Lastovska 32, ZAGREB, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 31. 12. 2007.