Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-12/08 , Stran 253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2008/00172 z dne 11. 1. 2008 pod št. vložka 1/32449/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1467310 Firma: KAOS gradbeni inženiring d.o.o. Skrajšana firma: KAOS d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Vidičeva cesta 6, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: KURTIĆ HASAN, Todorovska Slapnica 7, VELIKA KLADUŠA, osnovni vložek: 1.470.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KURTIĆ ELVIS, Todorovska Slapnica 7, VELIKA KLADUŠA, osnovni vložek: 630.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KURTIĆ HASAN, Todorovska Slapnica 7, VELIKA KLADUŠA, razrešitev: 0. 0. 0; direktor KURTIĆ ELVIS, Todorovska Slapnica 7, VELIKA KLADUŠA, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 3. 1. 2008.