Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-73/08 , Stran 253
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2008/00054 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/01998/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5404622 Firma: V.L.M. AVGUŠTIN, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. Skrajšana firma: V.L.M. AVGUŠTIN, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Cankarjeva 8, 3000 CELJE Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PENIČ AVGUŠTIN, Vegova ulica 18, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 17. 2. 2003.