Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-70/08 , Stran 253
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2008/00064 z dne 11. 1. 2008 pod št. vložka 1/07507/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1695657 Firma: SCORPIO COMERCE, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Skrajšana firma: SCORPIO COMERCE, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Partizanska cesta 25, 3320 VELENJE Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LUŽNIC JOŽEF, Pod gradom 44, 2370 DRAVOGRAD, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 7. 1. 2008.