Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-36/08 , Stran 249
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00125 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/12421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2079909 Firma: RULETA družba za prirejanje iger na srečo in gostinstvo d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Potrčeva ulica 2, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 208.646 EUR Ustanovitelji: KREMAUTZ MILOVAN, Potrčeva ulica 2, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 208.646 EUR, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 2007. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.