Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-25/08 , Stran 247
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2008/00136 z dne 10. 1. 2008 pod št. vložka 1/09249/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5857546 Firma: MERINKA-MERIKOP d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Žitna ulica 12, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 41.115.356 SIT Ustanovitelji: MERINKA TKANINA d.o.o., Žitna ulica 12, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5. 1994; ARNEČIČ NADA, NAD ČRETO 35, 2351 KAMNICA, osnovni vložek: 36.392 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; BORKO HILDA, ČOPOVA ULICA 9, 2331 PRAGERSKO, osnovni vložek: 351.626 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; BREZNIK RANKO, ŽOLGARJEVA 9, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 305.950 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; BREZNIK LJUBICA, ULICA STANETA SEVERJA 11, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 182.242 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ČREPINKO MILAN, PRI HABAKUKU 37, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 21.021 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ČREPINKO SUZANA, PRI HABAKUKU 37, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 102.339 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; DOKL BOJAN, LAVRIČEVA 18, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 309.403 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; DVEKAR TEREZIJA, ZALOKE 1, 2241 SPODNJI DUPLEK, osnovni vložek: 432.359 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ĐURIČ SVETLANA, BOROVA VAS 24, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 203.891 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; GAMSE OLGA, BOROVA VAS 29, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 51.794 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; GUNZE DARINKA, DUPLEŠKA CESTA 311 E, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 513.554 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; HERGAN MARJETKA, ZGORNJA GORICA 16, 2327 RAČE, osnovni vložek: 199.174 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; JAUK TATJANA, LIMBUŠKA CESTA 45, 2341 LIMBUŠ, osnovni vložek: 114.767 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KEGL SILVA, ŠTANTETOVA ULICA 22, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 156.898 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KELBIČ SLAVICA, CELESTRINA 2 B, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 11.289 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KLAJNŠEK MILAN, PRI HABAKUKU 69, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 283.131 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KOCBEK GENOVEFA, ZGORNJI JAKOBSKI DOL 1, 2222 JAKOBSKI DOL, osnovni vložek: 37.397 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KOKOL ROMAN, ULICA MOŠE PIJADE 45, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 55.965 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KRIVOKAPIĆ DANICA, LACKOVA CESTA 43, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 154.337 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; KURE SREČKO, KLINETOVA ULICA 8, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 64.432 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; MUHIČ BRIGITA, PEKRSKA CESTA 11, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 32.227 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; PLANINC IDA, LACKOVA CESTA 46, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 58.021 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; POLANC EDVARD, ZGORNJA BISTRICA 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, osnovni vložek: 309.034 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; PRATNEMER EDITA, ULICA ROZE LUKSEMBURG 11, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 331.883 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; SERDINŠEK BOŠTJAN, SPODNJE JABLANE 42, 2326 CIRKOVCE, osnovni vložek: 302.213 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ŠKERBINEK VILI, SPODNJA SELNICA 4, 2352 SELNICA OB DRAVI, osnovni vložek: 350.902 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ŠUMAK-PANIČ SILVA, SLIVNIŠKA ULICA 11, 2312 OREHOVA VAS, osnovni vložek: 125.941 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; VAUPOTIČ LILJANA, ALJAŽEVA ULICA 18, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 150.580 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; VILČNIK KSENIJA, BOROVA VAS 16, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 112.054 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; VOLMAJER SUZANA, PLEČNIKOVA ULICA 3, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 287.611 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; VRBNJAK BORIS, ŽOLGARJEVA ULICA 9, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 72.195 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ZAKELŠEK JANEZ, ŽETALE 35, 2322 MAJŠPERK, osnovni vložek: 289.235 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; ZOREC BOJANA, CESTA VSTAJE 3, 2344 LOVRENC NA POHORJU, osnovni vložek: 46.404 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000; MERINKA MARIBOR, tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., ŽITNA ULICA 12, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 33.559.095 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 2000. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.