Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

Sr-430/08 , Stran 243
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2008/00063 z dne 15. 1. 2008 pod št. vložka 1/06059/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1623877 Firma: SHENG XING FU, gostinstvo in trgovina, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Gramscijev trg 1, 6000 KOPER Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: FENG CHANG XING, GU LOU QU GUAN WEI NONG 7, FU ZHOU SHI, POKRAJINA FUJIAN, osnovni vložek: 1.281.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 2001; JIANG HONG, PINGQIAO JIE JIE HUI 13 ZHU, CHANG XING XIAN SHI AN ZHEN, osnovni vložek: 399.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 2001; YE XIAOXIAO, SHANG SHANG XIANG 19, QUING TAN, POKRAJINA ZHE JIANG, osnovni vložek: 420.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 2001. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: – za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.