Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5092. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah, stran 15486.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 –uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 18. člena Sklepa o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 47/07 in 117/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah
1.
V poglavju I. Navodila za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah (Uradni list RS, št. 47/07; v nadaljevanju navodilo) se v 1. točki za besedilom »št. 47/07« doda besedilo »in 117/08«.
2.
V 3. točki poglavja II. se v drugem odstavku 1. podtočke za besedilom »št. 131/06« doda vejica in besedilo »1/08 in 109/08«.
V tretjem odstavku se za besedilom »št. 135/06« doda vejica in besedilo »104/07«.
3. podtočka se spremeni tako, da se glasi:
»3) Presežek neto vlog nad zajamčenim zneskom iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1
Vnese se seštevek vseh preseganj neto vlog vlagateljev nad zneskom iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 in število vlagateljev, katerih vloge presegajo ta znesek. Prišteje se tudi morebitna razlika med zneskoma iz »znesek vlog« in »znesek za izračun« – skupaj pod zaporedno 6. poročila JAM.«
V 4. podtočki se besedilo »do višine 22.000 eurov« nadomesti z besedilom »do zneska iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1«.
V 5. podtočki se za besedilom »od stanja zajamčenih vlog« doda besedilo »iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1«.
V 6. podtočki se besedilo »22.000 eurov« nadomesti z besedilom »zneska iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1«.
3.
V obrazcu JAM, ki je kot Poročilo JAM priloga navodila, se v tabeli spremeni druga točka, ki se glasi:
»2. NETO VLOGE (SKUPAJ ZAJAMČENE VLOGE)«.
Tretja točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. PRESEŽEK NETO VLOG NAD ZAJAMČENIM ZNESKOM iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1«.
Četrta točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. ZAJAMČENE VLOGE do zneska iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 (4 = 2 – 3)«.
Oznaka obrazca JAM ob spodnjem levem robu »2007/1« se nadomesti z oznako »2008/1«.
4.
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost