Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5090. Dopolnitev Sodnega reda in sprememba Dopolnitve Sodnega reda, stran 15484.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 27. 11. 2008 izdaja minister za pravosodje
D O P O L N I T E V S O D N E G A R E D A I N S P R E M E M B O D O P O L N I T V E S O D N E G A R E D A
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08 in 110/08) se v tretjem odstavku 40. člena za besedo »sodišču« doda beseda »lahko«.
2. člen
V Dopolnitvi Sodnega reda (Uradni list RS, št. 110/08) se v 2. členu za besedo »Slovenije« vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo pa črta.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta dopolnitev Sodnega reda in sprememba Dopolnitve Sodnega reda začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-414/2008
Ljubljana, dne 8. decembra 2008
EVA 2008–2011-0116
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost