Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2008 z dne 5. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2008 z dne 5. 12. 2008

Kazalo

4966. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige, stran 15089.

Na podlagi prvega in drugega odstavka ter 2. točke tretjega odstavka 198. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1 in 45/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige
1. člen
V Pravilniku o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige (Uradni list RS, št. 16/04 in 91/05 – ZUT-E) se v prvem odstavku 8. člena besedilo »16 točk, pri čemer se uporabi vrednost točke, določene v zakonu, ki ureja sodne takse« nadomesti z besedilom »1,31 eura«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »pooblastilu« doda vejica in besedilo »ter druge osebe, za katere tako določa zakon,«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-394/2008
Ljubljana, dne 26. novembra 2008
EVA 2008-2011-0102
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost