Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev, stran 14763.

Na podlagi 67. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 in 111/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev
1. člen
V Pravilniku o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev (Uradni list RS, št. 33/04 in 125/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu carinskih oprostitev v Skupnosti (UL L št. 105 z dne 24. 4. 1983, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 274/2008 o spremembi Uredbe (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 85 z dne 27. 3. 2008, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o oprostitvah) na območju uporabe Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25 /04 in 111/07).«
2. člen
Črtata se 5. in 7. člen.
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s 45. členom uredbe o oprostitvah se blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje države, lahko uvozi brez uvoznih dajatev, pod pogoji, določenimi s Pravilnikom o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 112/08).«
4. člen
Črta se 12. člen.
5. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člena, ki se glasita:
»19.a člen
(instrumenti in naprave za medicinske raziskave, diagnostiko in zdravljenje)
V skladu s 63.a členom uredbe o oprostitvah so uvoznih dajatev oproščeni instrumenti in naprave, namenjene za medicinske raziskave, diagnostiko in zdravljenje, ki jih podari dobrodelna ali človekoljubna organizacija ali fizična oseba zdravstvenim organom, bolnišnicam ali inštitutom za medicinske raziskave, ki imajo dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke za prejem takšnih izdelkov brez plačila uvoznih dajatev, ali ki jih kupijo takšni zdravstveni organi, bolnišnice ali inštituti za medicinske raziskave v celoti s sredstvi, ki jih je dala dobrodelna ali človekoljubna organizacija ali s prostovoljnimi prispevki.
19.b člen
(referenčne snovi za nadzor kakovosti farmacevtskih izdelkov)
V skladu s 63.c členom uredbe o oprostitvah so uvoznih dajatev oproščene pošiljke, ki vsebujejo vzorce referenčnih snovi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija za nadzor kakovosti materialov, ki se uporabljajo v proizvodnji farmacevtskih izdelkov in ki so naslovljeni na prejemnike, ki imajo dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, da lahko prejemajo takšne pošiljke brez plačila uvoznih dajatev.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2008.
Št. 424-34/2008/8
Ljubljana, dne 25. novembra 2008
EVA 2008-1611-0006
dr. Franc Križanič l.r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti