Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4890. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje ŠL-01-PI HERZ, stran 14746.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje ŠL-01-PI HERZ
1. Predmet izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje ŠL-01-PI (v nadaljevanju OPPN) se nanaša na gradnjo skladiščnega objekta za potrebe delovanja podjetja HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na parcelo št.: 617/6 k.o. Šmartno.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in strokovnimi podlagami, ki jih je pripravil PINO d.o.o.
4. Občinski podrobni prostorski načrt se izdela do maja 2009, in sicer po naslednjem terminskem planu:
začetek – sklep o               november
pripravi                    2008
priprava osnutka                december
OPPN                      2008
smernice nosilcev               januar 2009
urejanja prostora
           – odločitev o celoviti
           presoji vplivov na okolje
priprava dopolnjenega osnutka OPPN       februar 2009
           – priprava okoljskega
           poročila (če je potrebna)
           posredovanje okoljskega
           poročila Ministrstvu
           pristojnega za varstvo
           okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti              marec 2009
           javna razgrnitev
           dopolnjenega osnutka OPPN
           javna razgrnitev
           okoljskega poročila (če je
           potrebna)
           javna obravnava
priprava predloga               april 2009
OPPN
           preučitev pripomb in
           predlogov javnosti na
           dopolnjeni osnutek OPPN,
           priprava stališč
mnenja nosilcev                maj 2008
urejanja prostora
           opredelitev nosilcev
           urejanja prostora o
           sprejemljivosti vplivov
           OPPN na okolje s stališča
           svoje pristojnosti (če je
           potrebna)
sprejem predloga                junij 2009
OPPN
           sprejem usklajenega
           predloga OPPN na občinskem
           svetu
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1.    Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
     okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
2.    Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
     reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3.    Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
     okolje, Sektor za vodno območje Donave,
     Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
4.    Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
5.    Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi
     nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000
     Ljubljana
6.    Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
     enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
7.    Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
     enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
8.    Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58,
     1000 Ljubljana
9.    Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri
     Litiji (za področje lokalnih cest)
10.   Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest),
     Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
11.   Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje
     Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (za
     področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja
     odpadnih in meteornih voda)
6. Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag krije podjetje Herz d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji.
Št. 352-003/2008
Šmartno pri Litiji, dne 14. novembra 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti