Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4845. Sklep o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, stran 14670.

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena in v skladu z 21. členom Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na 1. redni seji dne 22. novembra 2008 sprejela
S K L E P
o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prične z delom Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kabinet).
2. člen
V kabinetu se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in sicer:
– pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,
– spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,
– organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev, in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
– usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
– usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
– organiziranje in zagotavljanje administrativno-tehnične podpore delu kabineta,
– opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.
3. člen
Kabinet ima vodjo kabineta in enega namestnika vodje kabineta.
Vodja kabineta lahko tudi pooblasti državnega sekretarja v kabinetu, da ga nadomešča v pravicah in obveznostih, ki mu jih določi.
4. člen
Generalni sekretariat vlade opravlja za kabinet tiste strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki so določene v aktu vlade o generalnem sekretariatu.
5. člen
Vodja kabineta na podlagi predhodnega soglasja predsednika vlade in s soglasjem vlade izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v kabinetu.
Vodja kabineta mora izdati akt iz prejšnjega odstavka v roku enega meseca od dneva imenovanja.
6. člen
Uslužbenci kabineta predsednika vlade, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/04), nadaljujejo z delom kot uslužbenci kabineta oziroma se prerazporedijo na druga njihovi izobrazbi in delovnim izkušnjam primerna delovna mesta.
Glede pravic in položaja vodje kabineta in namestnika vodje kabineta se uporabljajo predpisi, ki urejajo pravice in položaj direktorjev vladnih služb in njihovih namestnikov.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/04).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-3/2008/2
Ljubljana, dne 22. novembra 2008
EVA 2008-1411-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti