Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4839. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Kolenov graben«, stran 14661.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (UPB, Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 14. redni seji dne 5. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Kolenov graben«
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Kolenov graben (Uradni list SRS, št. 7/77).
2. člen
V 3. členu Pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta »Kolenov graben (Uradni list SRS, št. 7/77)« v Radečah se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»Pri načrtovanju večstanovanjskega objekta št. 1. so dovoljene naslednje tolerance:
– dovoljena je linijska zasnova objekta brez zamikov pod pogojem, da se ne presega maksimalna dolžina in širina objekta, ki je določena v grafičnih prilogah zazidalnega načrta. Na fasadah je dovoljena izvedba balkonov in lož, ob objektu pa zunanjih teras ali zimskih vrtov. Zunanje terase se lahko pokrite z ravno, dvokapno, polkrožno ali večkapno streho naklona do 15 stopinj,
– naklon strehe se izvede v enakem naklonu kot pri obstoječih večstanovanjskih objektih,
– klet se nameni stanovanjskim in skladiščnim prostorom«.
»Na območju zazidalnega načrta je dovoljena rušitev obstoječih objektov. Za potrebe večstanovanjske gradnje je na območju poprej odstranjenih objektov dovoljena izvedba parkirišč«.
»Gradnja večstanovanjskega objekta in parkirišča mora biti skladna s strokovnim gradivom št. 27/08, izdelovalca Ar projekt d.o.o., Planinska cesta 5, oktober 2008«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-8/2008/10
Radeče, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti