Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4838. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold, stran 14658.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 19. redni seji dne 4. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Prebold in v drugih naseljih občine se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– v lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Prebold in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 39.180 m (39,180 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
--------------------------------------------------------------------
Zap. Cesta Odsek  Začetek  Potek   Konec  Dolžina  Preostala
 št.         odseka       odseka  [m]   dolžina
                        v sosednji
                          občini
--------------------------------------------------------------------
 1. 490230 490231  C490220  Prebold  C 427   479
               (gaj –
                center)
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 479 m (0,479 km).
b) mestne in krajevne ceste (LK):
---------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek   Potek   Konec Dolžina Preostala
 št.        odseka        odseka  [m]  dolžina
                             v sosednji
                              občini
---------------------------------------------------------------------
 1. 490550 490551 C 427  Prebold (Na   O   550
               zelenici – 490221
               TT Prebold)
 2. 490560 490561 C 427   Prebold    O   356
               (blagovnica 490231
                – VVZ –
               graščina)
---------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v občini znaša 906 m (0,906 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 43.332 m (43,332 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 11. 6. 2008.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 99/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371/173/2008-01
Prebold, dne 4. oktobra 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti