Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4826. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 416/11, parc. št. 627/4 in parc. št. 627/10, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 14637.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 416/11, parc. št. 627/4 in parc. št. 627/10, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnin parc. št. 416/11 – pot v izmeri 7 m2, parc. št. 627/4 – pot v izmeri 12 44 m2 in parc. št. 627/10 – pot v izmeri 9 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 271, k.o. Rožno in so v deležu do celote v lasti Kranjec Marka, Rožno 15/a, Brestanica.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjenih vrednostih, ki sta jih v mesecu juliju 2008 določila sodni cenilec za kmetijstvo Rafko Kranjc, Presladol 62/a, Brestanica, in sodni cenilec za gradbeništvo Janez Kalan, Trubarjeva 6, Krško, in v neto znesku znašajo 1.583,64 EUR za kmetijski del nepremičnin in 1.584,00 EUR za stavbni del nepremičnine parc. št. 627/4 k.o. Rožno, skupaj v neto znesku 3.167,64 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-162/2008-O507
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti