Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4824. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1703/5, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 14636.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 1703/5, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnine parc. št. 1703/5 – travnik v izmeri 1,58 m2, vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 2046, k.o. Podbočje, v lasti Koretič Martina, Brlog 3, Podbočje, ki je bila uporabljena pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. J1 693381: Mladje – Brlog – Hrastek – Šutna, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnine bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu avgustu 2008 izdelal sodno zapriseženi cenilec kmetijske stroke Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica, in v neto znesku znaša 576,75 EUR (z besedo: petstošestinsedemdeset (na 75)/(00) EUR). Davek na promet nepremičnin se, glede na prodajno pogodbo, ki bo sklenjena namesto razlastitve, ne plačuje.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-247/2007-O605
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti