Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4822. Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Podulce–Felicijan in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 14635.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Podulce–Felicijan in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško sklene pogodbe o nakupu nepremičnin uporabljenih pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. J2 694031: Podulce–Felicijan, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04):
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|Parc.  |Kultura |Površina|Št. |Kat.   |Lastnik      |
|št.   |    |    |ZKV |občina  |          |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|1663/2 |vinograd|3    |949 |Raka   |Urbanija Dragi in |
|    |    |    |   |     |Urbanija Tone   |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|1662/4 |vinograd|22   |277 |Raka   |Glavič Jožefa   |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|1654/7 |vinograd|50   |2198 |Raka   |Tomažin Franc in  |
|    |    |    |   |     |Ukmar Teja     |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|1658/5 |vinograd|44   |2781 |Raka   |Vuk Ana      |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|1691/5 |vinograd|56   |2031 |Raka   |Pirc Dušan     |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
|1685/2 |pašnik |67   |283 |Raka   |Gorenc Frančiška  |
+--------+--------+--------+-----+---------+          |
|1689/2 |travnik |46   |283 |Raka   |          |
+--------+--------+--------+-----+---------+-------------------+
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjenih vrednostih, ki jih je v mesecu septembru 2008 izdelal sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica, in znašajo za posamezno parcelo, kot slednje izhaja iz spodnje tabele:
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|Parc. št. |Kultura   |Površina  |Vred. za 1  |Vrednost  |
|     |      |      |m2      |parcele   |
|     |      |      |v EUR    |v EUR    |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1663/2  |vinograd  |3     |3,62     |10,85    |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1662/4  |vinograd  |22     |3,62     |79,55    |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1654/7  |vinograd  |50     |5,14     |257,00   |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1658/5  |vinograd  |44     |3,62     |159,10   |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1691/5  |vinograd  |56     |3,16     |177,18   |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1685/2  |pašnik   |67     |2,313    |154,97   |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
|1689/2  |travnik   |46     |2,313    |106,40   |
+----------+------------+-----------+-------------+------------+
Davek na promet nepremičnin se, glede na prodajne pogodbe, ki bodo sklenjene namesto razlastitve, ne plačuje.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-224/2007-O605
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti