Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4819. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1464/4, k.o. Kostanjek ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 779/3 in parc. št. 780/3, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 14631.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1464/4, k.o. Kostanjek ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 779/3 in parc. št. 780/3, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1464/4 – pot v izmeri 2,06 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 481, k.o. Kostanjek in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 1464/4, k.o. Kostanjek zamenja za nepremičnini parc. št. 779/3 – travnik v izmeri 6,39 m2 in parc. št. 780/3, travnik v izmeri 2,09 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 64, k.o. Kostanjek in sta v deležu do celote v solasti Ivana in Jožefe Cerjak, Ravne pri Zdolah 32, Zdole.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 779/3 in parc. št. 780/3, k.o. Kostanjek, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine je v mesecu maju 2008 ocenil sodni cenilec za kmetijstvo Kranjc Rafko, Presladol 62a, Brestanica in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 1464/4, k.o. Kostanjek znaša 284,80 EUR, za nepremičnino parc. št. 779/3, k.o. Kostanjek 883,42 EUR in za nepremičnino parc. št. 780/3, k.o. Kostanjek 412,78 EUR, pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-122/2008-O506
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti