Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4818. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 599/2, k.o. Dobrova ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 434/18, parc. št. 434/19 in parc. št. 434/20, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 14631.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 599/2, k.o. Dobrova ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 434/18, parc. št. 434/19 in parc. št. 434/20, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 599/2 – pot v izmeri 4,02 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 157, k.o. Dobrova in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 599/2, k.o. Dobrova zamenja za nepremičnine parc. št. 434/18 – pašnik v izmeri 82 m2, parc. št. 434/19 – pašnik v izmeri 36 m2 in parc. št. 434/20 – pašnik v izmeri 8 74 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 139, k.o. Dobrova in so v deležu do celote v lasti Vovčko Gregorja, Dobrova 58a, Senovo.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 434/18, parc. št. 434/19 in parc. št. 434/20, k.o. Dobrova, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine je v mesecu septembru 2008 ocenil sodni cenilec za kmetijstvo Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica, in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 599/2, k.o. Dobrova znaša 370,04 EUR, za nepremičnino parc. št. 434/18, k.o. Dobrova 75,48 EUR, za nepremičnino parc. št. 434/19, k.o. Dobrova 33,14 EUR in za nepremičnino parc. št. 434/20, k.o. Dobrova 804,52 EUR, pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-229/2008-O506
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti