Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4817. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4364/4, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 1657/3, parc. št. 1659/2, parc. št. 1653/4 in parc. št. 1653/6, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 14630.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4364/4, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 1657/3, parc. št. 1659/2, parc. št. 1653/4 in parc. št. 1653/6, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 4364/4 – pot v izmeri 83 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2704, k.o. Raka in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 4364/4, k.o. Raka zamenja za nepremičnini parc. št. 1657/3 – travnik v izmeri 57 m2, parc. št. 1659/2 – vinograd v izmeri 17 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1820, k.o. Raka in nepremičnini parc. št. 1653/4 – travnik v izmeri 12 m2 in parc. št. 1653/6 – travnik v izmeri 6 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1901, k.o. Raka in sta v deležu do celote v lasti Ružnič Ane, Podulce 27, Raka.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 1657/3, parc. št. 1659/2, parc. št. 1653/4 in parc. št. 1653/6, k.o. Raka, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine je v mesecu septembru 2008 ocenil sodni cenilec za kmetijstvo Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica, in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 4364/4, k.o. Raka znaša 426,62 EUR, za nepremičnino parc. št. 1657/3, k.o. Raka 292,98 EUR, za nepremičnino parc. št. 1659/2, k.o. Raka 87,38 EUR, za nepremičnino parc. št. 1653/4, k.o. Raka 37,97 EUR in za nepremičnino parc. št. 1653/6, k.o. Raka 18,98 EUR pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
V.
S tem sklepom se dopolnjuje letni program razpolaganja s stvarnim premoženjem za nepremičnino parc. št. 4364/4, k.o. Raka.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-224/2007-O605
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti