Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4816. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4348/2, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o prodaji nepremičnine parc. št. 4348/2, k.o. Raka, stran 14630.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 25. seji dne 6. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4348/2, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o prodaji nepremičnine parc. št. 4348/2, k.o. Raka
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 4348/2 – pot v izmeri 5 75 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2702, k.o. Raka in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 4348/2 – pot v izmeri 5 75 m2, k.o. Raka proda.
III.
Nepremičnina se proda po postopku neposredne pogodbe v skladu z določili pete alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in se v ta namen tudi dopolni letni program razpolaganja s stvarnim premoženjem za prodajo predmetne nepremičnine.
IV.
Nepremičnino je v mesecu septembru 2008 ocenil sodni izvedenec kmetijske stroke Rafko Kranjc, Presladol 62, Brestanica, in določil kupnino za prodajo nepremičnine, ki v neto znesku znaša 210,45 (z besedo: dvestodeset (na 45)/(00)) EUR oziroma znaša 0,36 EUR/m2 nepremičnine.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-227/2008-O506
Krško, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti