Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4814. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 14628.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 20. redni seji dne 12. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99):
– parc. št. 1404, pot 518 m2, parc. št. 1431/2, cesta 4667 m2, parc. št. 1414, cesta 5844 m2, vse vpisane pri vl. št. 510 k.o. Rateče;
– parc. št. 783/1, pot 811 m2, parc. št. 783/4, neplodno 424 m2, parc. št. 783/5, neplodno 717 m2, parc. št. 788/4, cesta 479 m2, parc. št. 789/2, cesta 2313 m2, parc. št. 790, cesta 2487 m2, parc. št. 795/1, cesta 3651 m2, vse vpisane pri vl. št. 428 k.o. Podkoren;
– parc. št. 834/2, cesta 12993 m2, parc. št. 843/2, pot 5132 m2, parc. št. 843/1, pot 155 m2, parc. št. 897/2, pot 115 m2, parc. št. 866/1, cesta 3324 m2, parc. št. 866/4, cesta 4995 m2, parc. št. 835, cesta 1139 m2, parc. št. 834/3, cesta 247 m2, vse vpisane pri vl. št. 479 k.o. Kranjska Gora;
– parc. št. 1984/2, neplodno 1076 m2, vpisana pri vl. št. 290 k.o. Dovje.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vpiše grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi sprejetega sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/2-13/2008-EK
Kranjska Gora, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti