Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija, stran 14615.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZDARS-A, 131/04, 92/05, 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 15. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03) se črta 17. člen.
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva potrebne nepremičnine za gradnjo ali rekonstrukcijo občinskih cest ali zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja občinskih cest praviloma s pravnim poslom, ki ga sklene z lastnikom nepremičnin ter v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine.
Za dosego sklenitve pravnega posla občina ponudi odkup nepremičnine praviloma v vrednostih, kot so določene v sklepu o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za posamezno leto, izjemoma ob izkazanih posebnih okoliščinah in dejstvih pa v vrednostih, kot izhaja iz strokovne cenitve nepremičnine po sodno zapriseženem strokovnjaku ustrezne stroke.
Kolikor ne pride do sklenitve pravnega posla iz prvega odstavka tega člena, se izvede v skladu z zakonom razlastitveni postopek zaradi razlastitve in omejitve ter obremenitve lastninske pravice.
Javna korist za razlastitev, omejitev in obremenitev lastninske pravice se ugotovi s sklepom občinskega sveta.
V sklepu iz drugega odstavka tega člena se nepremičnine razdeli na območja kmetijskih in območja gozdnih zemljišč ter zanje določi posamezne izhodiščne cene na kvadratni meter zemljišča. Sklep sprejme občinski svet. Za odkup stavbnih zemljišč se kot izhodiščne cene uporabi cene iz sklepa o določitvi izhodišče cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za posamezno leto.«
3. člen
V 55. členu se v prvem odstavku znesek »200.000 SIT« nadomesti z zneskom »1.000 evrov«, v drugem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »300 evrov«.
4. člen
V 56. členu se znesek »10.000 SIT« nadomesti z zneskom »100 evrov«.
5. člen
V 57. členu se v prvem odstavku znesek »200.000 SIT« nadomesti z zneskom »1.000 evrov«, v drugem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »300 evrov«.
6. člen
Črta se 60. člen.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34711-9/97
Idrija, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti