Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4807. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Gornji Petrovci, stran 14614.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, 94/07 in 76/07), 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07 in 31/08) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Gornji Petrovci
1. člen
S to odredbo se določa začetek, konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur za neposredno poslovanje s strankami v občinski upravi Občine Gornji Petrovci.
2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razporedi na pet delovnih dni tako, da traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16. ure,
– v petek od 7. do 14. ure.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog v občinski upravi ali način njihovega dela, lahko župan za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v prvem odstavku 3. člena te odredbe.
3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami in uradne ure po telefonu so:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 15.30,
– v petek od 7.30 do 13.30.
Na delovna dneva 24. in 31. decembra se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8. in končajo ob 13. uri.
4. člen
Župan Občine Gornji Petrovci sprejema občane in druge stranke:
– v ponedeljek od 9. do 11. ure,
– v sredo od 15. do 16. ure.
Sprejem pri županu se lahko na podlagi predhodne najave v občinski upravi Občine Gornji Petrovci dogovori tudi izven zgoraj navedenega časa.
5. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), se sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi župan s pisno odredbo oziroma s sklepom za določitev nadurnega dela, praviloma vnaprej. Če zaradi dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisno odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksimalno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziroma 170 ur na leto.
Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.
Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača pri mesečni plači, delavec oziroma delavka pa lahko nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti.
6. člen
Evidentiranje prisotnosti, odsotnosti, ugotavljanje prisotnosti na delu in odsotnosti z dela ter dopustov, bolniških izostankov itd., se evidentira na obrazcu zbirnik ur in obračun plač za posamezni mesec. Konec meseca župan preveri evidenco na obrazcu in jo nato odda v računovodstvo občine.
7. člen
Razporeditev delovnega časa občinske uprave mora biti objavljena in na primeren način označena v poslovnih prostorih občinske uprave. Občinska uprava mora o razporeditvi uradnih ur za stranke v občinski upravi Občine Gornji Petrovci na primeren način obvestiti stranke.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur občinski upravi Občine Gornji Petrovci, objavljena v občinskem glasilu Novine št. 21, dne 23. 12. 2005.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2008.
Št. 007-0003/2008-19
Gornji Petrovci, dne 19. novembra 2008
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti