Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4798. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled, stran 14607.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 13. redni seji dne 18. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled
1. člen
Besedilo drugega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog razdelilnika obravnava komisija za program športa v Občini Bled (v nadaljevanju komisija) in ga potrdi ali spremeni, vendar le skladno s pogoji, merili in normativi, ki so sestavni del tega pravilnika. Sklep o dodelitvi sredstev izda direktor občinske uprave. Vlagatelj lahko vloži zoper sprejeti sklep pritožbo v roku 8 dni od vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pri organu, ki je izdal sklep na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je dokončna.
Predlog letnega programa športa pripravi komisija za šport, sprejme ga občinski svet v okviru letnega proračuna.«
2. člen
Pri pogojih, merilih in normativih za izvajanje letnega programa športa, ki so sestavni del pravilnika se pri III. Kakovostni šport, na postavki 3.2. Profesionalni trenerji:
– spremeni četrta alinea tako, da se glasi: da ima v rednem vadbenem in tekmovalnem procesu nacionalne panožne zveze najmanj 4 starostne kategorije športnikov oziroma stopnje športnih šol (in ne letnike),
– doda se peta alinea, ki se glasi:
– da je društvo nosilec najvišje kvalitete določene športne panoge v občini (v primerjavi z drugim sorodnim društvom šteje nižji skupni seštevek uvrstitev vseh štirih kategorij v prvenstvu nacionalne panožne zveze).
Zadnji odstavek točke 3.2. se dopolni s sledečim besedilom: »Sofinancira se po en profesionalni trener na posamezno športno panogo.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-16/2008
Bled, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti