Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4784. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008, stran 14551.

Na podlagi 99., 150., 150.b člena in prvega odstavka 397. člena v zvezi s četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 10., 11. in 12. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. novembra 2008 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008
I.
V skladu s 150. in 150.b členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja 2008 uskladijo tako, da se povečajo za 4,6%.
II.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 21/08), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008, odmerjene od dejanskih pokojninskih osnov, ki so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjene pokojninske dobe upravičencev, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008, se uskladijo tako, da se odmerijo od navedene najnižje pokojninske osnove.
III.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 21/08), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008, odmerjene od dejanskih pokojninskih osnov, ki s pripadajočimi uskladitvami presegajo zneske pokojnin, odmerjenih glede na dopolnjene pokojninske dobe upravičencev od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008, se uskladijo tako, da se odmerijo od navedene najvišje pokojninske osnove.
IV.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se uskladijo v skladu s 390. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se v skladu z 99. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VII.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v I. točki tega sklepa.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa se v skladu z 10., 11. in 12. členom Zakona o varstvenem dodatku – ZvarDod (Uradni list RS, št. 10/08) z veljavnostjo od 1. februarja 2008 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. februarja 2008 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se v skladu z 10., 11. in 12. členom ZvarDod z veljavnostjo od 1. februarja 2008 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. februarja 2008 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2008, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 21/08).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami in drugimi dajatvami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi za leto 2008 se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za november 2008.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-29/2008
Ljubljana, dne 18. novembra 2008
EVA 2008-2611-0096
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti