Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4777. Uredba o spremembah Uredbe o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin, stran 14535.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin
1. člen
V Uredbi o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Uradni list RS, št. 27/05) se 2. člen črta.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »iz 7. točke« nadomesti z besedilom »iz 4. točke«.
3. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in 3, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 00715-27/2008/5
Ljubljana, dne 14. novembra 2008
EVA 2008-2311-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga 1

+--------------------------------------------+-----------------+
|     Skupine kmetijskih rastlin     |   Višina   |
|                      | pristojbine za |
|                      |  sorto (EUR)  |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|1.  |A  |– žito in krompir        |    39    |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|2.  |B  |– pesa, krmne rastline, oljnice |    24    |
|   |   |in predivnice, od zelenjadnic: |         |
|   |   |navadni fižol, navadni grah,  |         |
|   |   |navadna kumara, paprika,    |         |
|   |   |paradižnik, solata       |         |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|3.  |C  |– zelenjadnice, ki niso navedene|    14    |
|   |   |v skupini B, in hmelj      |         |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
Priloga 2

+-------------------------------------------+------------------+
|        Pristojbina        |   Višina   |
|                      | pristojbine za |
|                      |  sorto (EUR)  |
+------+------------------------------------+------------------+
|1.  |prijavna pristojbina skupaj z objavo|    96    |
|   |prijave v uradnem glasilu      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|2.  |pristojbina za ugovor zoper prijavo |    34    |
+------+------------------------------------+------------------+
|3.  |zahteva za vrnitev v prejšnje stanje|    48    |
+------+------------------------------------+------------------+
|4.  |letna pristojbina za vzdrževanje in |         |
|   |mirovanje žlahtniteljske pravice:  |         |
|   +-+----------------------------------+------------------+
|   |A|vzdrževanje žlahtniteljske pravice|    96    |
|   | +----------------------------------+------------------+
|   | |mirovanje žlahtniteljske pravice |    48    |
|   +-+----------------------------------+------------------+
|   |B|vzdrževanje žlahtniteljske pravice|    72    |
|   | +----------------------------------+------------------+
|   | |mirovanje žlahtniteljske pravice |    36    |
|   +-+----------------------------------+------------------+
|   |C|vzdrževanje žlahtniteljske pravice|    48    |
|   | +----------------------------------+------------------+
|   | |mirovanje žlahtniteljske pravice |    24    |
+------+-+----------------------------------+------------------+


Skupine rastlin iz 4. točke tabele so:
A) žito in krompir;
B) vse druge vrste poljščin skupaj s travami, od zelenjadnic:
  navadni fižol, grah, kumare, paprika, paradižnik, solata in
  od okrasnih rastlin begonija, krizantema, nagelj,
  pelargonija, petunija in vrtnica;
C) vse druge vrste rastlin, ki niso navedene v skupini A in B.
Priloga 3

+------------------------------------------------+-------------+
|          Strošek           |  Višina  |
|                        | stroška za |
|                        | sorto (EUR) |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|1.  |preverjanje preizkušanja RIN, ki ga   |   242   |
|   |izvede prijavitelj sam          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|2.  |pridobitev poročila o preizkušanju RIN od|   300   |
|   |urada, pristojnega za varstvo sort v tuji|       |
|   |državi, podpisnici mednarodnih pogodb in |       |
|   |konvencij, ki jih je podpisala ali je k |       |
|   |njim pristopila Republika Slovenija   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti