Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4739. Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, stran 14461.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US, 102/07 in 96/08 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa višino denarnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: tarifa) za izvajanje programov strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega izpopolnjevanja, določenih s pravilnikom, ki ureja programe in način izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja.
2. člen
(točkovni sistem za plačilo udeležbe v programih usposabljanja in izpopolnjevanja)
(1) Višina tarife se določi s točkami glede na število ur, zahtevnost programa in uporabo posebnih učnih pripomočkov. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke po tem pravilniku znaša 5,00 EUR.
(3) Preverjanje znanja v programih strokovnega usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije ter potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se obračunava na podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(4) Preverjanje znanja v programih strokovnega izpopolnjevanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja se obračunava na podlagi predpisov, ki določajo plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah.
(5) Stroške strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusov nosi imetnik licence, ki kandidata napoti, ali kandidat sam, če z imetnikom licence nima sklenjene pogodbe o delu.
3. člen
(tarifa)
(1) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za varnostnega menedžerja znaša 150 točk.
(2) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za varnostnika znaša 119 točk.
(3) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za varnostnika čuvaja znaša 77 točk.
(4) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za varnostnega tehnika znaša 70 točk.
(5) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov znaša 150 točk.
(6) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za operaterja varnostno-nadzornega centra znaša 130 točk.
(7) Tarifa za izvajanje programa usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja znaša 465 točk.
(8) Tarifa za izvajanje programa izpopolnjevanja za izvajanje notranjega nadzora znaša 45 točk.
(9) Tarifa za izvajanje programa izpopolnjevanja za opravljanje intervencije znaša 50 točk.
(10) Tarifa za izvajanje programa izpopolnjevanja za varovanje javnih zbiranj znaša 35 točk.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 131/04).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-4/2008/74
Ljubljana, dne 14. novembra 2008
EVA 2008-1711-0005
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost