Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4536. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 13957.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 18. člena Statuta Mesne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 22. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1. člen
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 2/01) se v 1. členu doda 11. točka, ki se glasi:
»Center za premično dediščino Gorenjske, Savska cesta 34, št. zemlj. knj. vl. 266, parc. št. 249/2, k.o. Huje, lastninska pravica Mestna občina Kranj, prostori v izmeri 1.518,72 m2.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0155/2008-47/12
Kranj, dne 22. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.