Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4533. Sklep (12.8-402) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13953.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 21. 10. 2008 sprejel
S K L E P
(št. 12.8-402) o ukinitvi statusa javnega dobra
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1008/6 – v izmeri 3.582 m2, vpisano pri zkv št. 1542 k.o. Slovenj Gradec.
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-28/2008 zveza spis št. 478-55/2006
Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.