Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4531. Sklep (št. 12.2-396) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13953.

Na podlagi 7., 16. in 92. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – Upb) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 21. 10. 2008 sprejel
S K L E P
(št. 12.2-396) o ukinitvi statusa javnega dobra
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1036/2 – neplodno 232 m2, vpisanega v zkv št. 401 k. o. Slovenj Gradec kot Banovinsko javno dobro.
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-28/2008 zveza spis št. 478-52/2008
Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2008
Župan
Mestne Občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.