Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4530. Sklep (št. 12.3-397) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13952.

Na podlagi 7., 16. in 92. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – Upb) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 21. 10. 2008 sprejel
S K L E P
(št. 12.3-397) o ukinitvi statusa javnega dobra
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 2871/11 – cesta 82 m2 in parc. št. 2950/32 – travnik 134 m2, vpisanih v zkv št. 650 k. o. Podgorje kot javno dobro.
(2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-28/2008 zveza spis št. 478-28/2008; 478-50/2007
Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.