Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4526. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, stran 13942.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41., 42. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07 in ZOFVI-G, 36/08) ter 7. in 82. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. redni seji 16. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 37/98 in 49/07).
2. člen
Na koncu prvega odstavka 6. člena se namesto pike postavi vejico in nadaljuje z besedno zvezo: »Ribnica, Šolska ulica 2«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2008-502
Ribnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.